Logo JC Ten Goudberge Logo BAT Logo Wervel Logo van de Vlaamse overheid Logo van de gemeente Wevelgem

Korte Geschiedenis

Vzw Jeugdhuis Ten Goudberge is ontstaan in 1967. Dit jeugdhuis was eigenlijk één van de eerste in Vlaanderen. De organisatie is een dynamische plaats met regionaal bereik waar voor en door jongeren, op een laagdrempelige manier, aan vrijetijdsbesteding wordt gedaan. Jongeren voelen zich hier thuis en krijgen kansen tot zelfontplooiing. Dit wordt ook zo in hun missie besproken.

Het jeugdhuis ligt in het centrum van Wevelgem en is dus makkelijk te bereiken. Ook ligt het vlakbij de middelbare school van Wevelgem, wat tal van voordelen met zich meebrengt. De jongeren gaan de vrijdagavond na school meteen naar het jeugdhuis om zich wat te ontspannen. Het jeugdhuis heeft zich in de voorbijgaande jaren meer en meer ontwikkeld en is nu één van de 10 grootste jeugdhuizen in Vlaanderen.

Een foto van ons jeugdhuis

Waarden

Het jeugdhuis hanteert ook een aantal waarden waar ze sterk aan willen voldoen:

  1. Ont-moeten: Niets moet maar alles mag, de jongere de kans geven om zelf dingen te laten doen. Jc Ten Goudberge is ook een plek waar jongeren elkaar ontmoeten, waar men samenkomt. Ze zijn een laagdrempelige ontmoetingsplaats die jongeren de kans geeft om elkaar te leren kennen.
  2. Activering: Het gaat vooral over het feit dat het jeugdhuis jongeren willen activeren in het verenigingsleven. Hen aanzetten om ook de handen uit de mouwen te steken en hen duidelijk maken dat ook zij een zegje hebben in wat het jeugdhuis allemaal doet.
  3. Samen: De organisatie werkt samen met iedereen. Resultaat bekomt het jeugdhuis enkel door samenwerking, samenwerking waar geen plaats is voor discriminatie. De jongeren leren samenwerken met andere vrijwilligers.
  4. Educatie: Het vormen van de jongeren is ook belangrijk, het jeugdhuis wil hen enkele idealen meegeven volgens hun structuur. School heeft ook een educatieve functie, maar dan op kennis. De organisatie wil hen dingen bijleren over de maatschappij. Al doende leren ze constant bij.